Se de intressanta seminarierna från vår kongress på YouTube

Nedan finns länkar till de fyra seminarierna på vår öppna kongressdag den 20 maj. För att inslaget ska textas måste du klicka på textningsknappen bredvid klockan i nederkanten på bilden.

Seminariet ”Vägar till framgång- vad kan vi lära av andra?”  handlar om vilka lärdomar vi kan dra från andra intresseorganisationers arbete.

Länk till seminariet Vägar till framgång

Seminariet ”Rätten till rehabilitering – har kartan ritats om?”  handlar bland annat om om vilket ansvar olika huvudmän har för att människor får sin lagstadgade rätt till rehabilitering.

Länk till seminariet Rätten till rehabilitering

Seminariet  ”När konventioner blir lag – erfarenheter från Barnkonventionen” handlar om vad vi kan lära oss av processen mot ett införande i lagen av Barnkonventionen, när det gäller konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Länk till seminariet När konventioner blir lag

Seminariet ”LSS-målsättningen som försvann” handlar om vad som egentligen hände med det urspungliga syftet med LSS och om vad den betyder idag.

Länk till seminariet LSS-målsättningen som försvann