Seminarier om den europeiska tillgänglighetslagen

I december 2015 la EU-kommissionen fram ett förslag om en europeisk tillgänglighetslag med gemensamma krav på att vissa produkter och tjänster i EU ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Direktivförslaget ska bidra till en mer välfungerande inre marknad och göra det lättare för företagen att sälja tillgängliga produkter och tjänster i andra EU-länder. De gemensamma tillgänglighetskraven, kopplade till standarder, ska också gälla för upphandlingar i EU och användningen av EU-finansiering. Initiativet ska främja innovation och bidra till ett ökat utbud av tillgängliga produkter och tjänster för de omkring 80 miljoner personer i EU som har en funktionsnedsättning. I förslaget nämns bland annat bankomater, banktjänster, datorer, telefoner, tv-apparater, telefoni och tv-tjänster, transporter , e-böcker och e-handel det vill säga sådant som människor möter dagligen i sin vardag.

Under förmiddagen den 22 april anordnades seminariet  Standarder för ett tillgängligt Europa i samarbete med SIS Swedish Standards Institute

Seminariet handlade om vilken roll standarder har för att möta skärpta krav på tillgänglighet i upphandling och det nya direktivförslaget. Medverkade gjorde bland andra Ima Placencia Porrero från EU-kommissionen, Cecilia Beskow, Standardiseringschef på SIS, Lars Lööw, generaldirektör på Europeiska Socialfonden, Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten, Mia Ahlgren, Handikappförbunden, Anita Hildén, Begripsam samt Peggy Haase på Post- och telestyrelsen.