Kurstillfälle 1: Introduktion till personcentrerad vård

Peter Nilsson – IHP 2020 – befolkningen 18 år och äldre

Karl Swedberg – En standard för minsta patientdelaktighet i personcentrerad vård – hjälp inför framtiden?

Inger Ekman – Personcentrering inom hälso- och sjukvården historik och nyckelbegrepp

Bengt Kristensson Uggla – Den personcentrerade etiken

 

Kurstillfälle 2: Personcentrerad vård i praktiken

Beatrice Pramle – Personcentrerad habilitering

Jenny Rundgren – Personcentrerad vård i praktiken, hur arbetar vi med det?

Lisbeth Löpare-Johansson – SKR:s arbete med personcentrering

Mahboubeh Goudarzi – Personcentrerat stöd på distans

Tobias Alfven – Personcentrerad vård i praktiken

Ullakarin Nyberg – Personcentrerade möten i psykiatrin

Valdemar Erling – Andra ronden. Att ge rum för patientens berättelse

 

Kurstillfälle 3: Möjligheter och utmaningar i omställningen till personcentrerad vård 

Birgit Heckemann – Personcentrerad dokumentation

Ida Nyström – Patientlagen – fortfarande en lag utan genomslag?

Irene Nilsson Carlsson – Socialstyrelsens stöd till omställningen till en god och nära vård

Lisbeth Löpare-Johansson – Hur möjliggörs personcentrering i Sverige?

Markus Lingman – Integrerad patientdata

Max Herulf – En sammanhållen journal

Ulf Petrusson – Hälso- och sjukvård som norm
 

Kurstillfälle 4: Forskning om och evidens kring personcentrerad vård

Håkan Billig och Håkan Hedman – Personcentrerat Patient-Publikt-Privat Partnerskap (PCP4):

Irma Lindström Kjellberg och Emma Forsgren – Personcentrerat lärande

Joakim Öhlen – Forskning om och evidens kring person-centrerad vård