Vill ditt parti att kostnaden för tandvård ska omfattas av högkostnadsskydd på samma sätt som gäller för övrig vård?

Vänsterpartiet logotyp

Vänsterpartiet

Ja, tandvården bör på sikt ingå som en del av hälso- och sjukvården. Utifrån ett hälsoperspektiv är det svårt att motivera de stora skillnaderna i hur mycket människor själva måste betala för tandvård jämfört med övrig hälso- och sjukvård. Vänsterpartiet vill se en jämlik tandvård i hela landet.

Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna

Ja, på sikt bör patientkostnaderna i tandvården omfattas av ett högkostnadsskydd av samma modell som gäller inom hälso- och sjukvården. Tandvårdsutredningens förslag ligger i linje med detta och nya steg mot en mer jämlik tandvård bör kunna tas under nästa mandatperiod.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Ja. Tänderna är en del av kroppen och vi behöver sänka kostnaden för god tandvård så att färre drabbas av den stigmatisering som dålig munhälsa kan innebära. Miljöpartiet vill att tandvården ska ha samma villkor som övrig vård och därför vara en del av den offentligt finansierade vården och ingå i ett gemensamt högkostnadsskydd.

Liberalerna

Ja, Liberalerna vill stegvis göra tandvårdens finansiering mer lik den i övrig hälso- och sjukvård, genom gradvis ökande subventionsgrad, det vill säga prioritering av de personer som har sämst munhälsa.

Centerpartiet

Nej. Tandvårdsreformen från 2008 har ett allmänt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd infördes. Förstärkningar har gjorts för tandproblem på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Tandvårdsreformen är viktig för att fler människor ska ha råd med tandvård. Vad gäller subventionering i linje med annan sjukvård inväntar vi beredningen av förslaget till nytt tandvårdssystem innan vi tar ställning, men vi är försiktigt positiva.

 

Kristdemokraterna logotyp

Kristdemokraterna

Nej. När det gäller tandvården så finns det mycket kvar att göra. Vi vill prioritera att förstärka tandvården och sänka kostnaderna för de grupper som har stort behov av omfattande tandvård. Vi har dock inte landat i några konkreta förslag ännu kring hur detta skulle vara utformat.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Nej. Tandvården fungerar i huvudsak väl och patienterna är nöjda med den service man får. Tandvårdspatienter är i huvudsak nöjda med sin tandvård. Att då koppla samman tandvården och dess organisering och finansiering med hälso- och sjukvården, som står inför många utmaningar, är fel väg att gå.

Däremot anser vi att det behövs ett ökat samarbete mellan tandvården och vården av de mest sjuka och sköra. Det finns ett tydligt samband mellan försämrad munhälsa och allmän hälsa och det är de mest sjuka och sköra i Sverige som generellt har sämst tandhälsa.

Sverigedemokraterna

Ja, idag är det många som avstår besök hos tandvården på grund av de höga kostnaderna. Vi vill se att de tandvårdskostnader som överstiger 1000 kr subventioneras med halva priset, men också att tidspersonden förlängs från 12 till 18 månader.