Video från release av Patientföreträdarutbildningen

Patientföreträdarutbildningen presenterades vid ett webbinarium den 23 februari 2023. I spelaren ovan kan du ta del av hela webbinariet i efterhand!

 

Powerpointpresentation: Introduktion till patientföreträdarutbildningen (laddas ned automatiskt)

Tanken med den här presentationen är att du själv kan lära dig mer om utbildningen och bakgrunden till att den finns.

Men du kan också sätta ihop din egna presentation utifrån det som är relevant för dig och de du ska presentera utbildningen för.

Du kan också ta bilder till din presentation från Presentation Patientföreträdarutbildningen – bas som presenterar utbildningen och dess innehåll.

 

Utbildning i personcentrerad vård

Funktionsrätt Sverige och Centrum för Personcentrerad Vård (GPCC) vid Göteborgs universitet har under hösten 2021 arrangerat en grundkurs i personcentrerad vård. Kursen har getts vid fyra tillfällen med olika teman. Varje tillfälle har bestått av flera korta föredrag, diskussion i mindre grupper samt ett avslutande panelsamtal. Ta gärna det av utbildningarna i efterhand via Youtubefilmerna längre ner på den här sidan!

Hur kan patientföreträdare använda Funktionsrättskonventionen i påverkansarbetet?

Ola Linder, tidigare jurist på Funktionsrätt Sverige, berättar om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.