Video från release av Patientföreträdarutbildningen

Patientföreträdarutbildningen presenterades vid ett webbinarium den 23 februari 2023. I spelaren ovan kan du ta del av hela webbinariet i efterhand!

Utbildning i personcentrerad vård

Funktionsrätt Sverige och Centrum för Personcentrerad Vård (GPCC) vid Göteborgs universitet har under hösten 2021 arrangerat en grundkurs i personcentrerad vård. Kursen har getts vid fyra tillfällen med olika teman. Varje tillfälle har bestått av flera korta föredrag, diskussion i mindre grupper samt ett avslutande panelsamtal. Ta gärna det av utbildningarna i efterhand via Youtubefilmerna längre ner på den här sidan!

Hur kan patientföreträdare använda Funktionsrättskonventionen i påverkansarbetet?

Ola Linder, jurist på Funktionsrätt Sverige, berättar om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Sidan kommer att uppdateras med mer material!