Omslagsbild till studiehandledningen "Bli patientföreträdare"

”Bli patientföreträdare” är en studiehandledning som har tagits fram av ABF i samverkan med Funktionsrätt Sverige. 
Handledningen ska fungera som ett stöd till alla som vill genomföra Patientföreträdarutbildningen i grupp.

Studiehandledning omfattar flera olika upplägg för att gruppen ska kunna välja det som passar deltagarnas förutsättningar så bra som möjligt.
Det går förstås bra att använda uppläggen som inspiration för att sedan skräddarsy ett helt eget upplägg!

Upplägg 1: En helt fysisk studiecirkel
Upplägg 2: En helt digital cirkel
Upplägg 3: En hybridcirkel med både fysiska och digitala träffar
Upplägg 4: Två dagarsutbildning

Länk till studiehandledningen Bli patientföreträdare

Ladda ned studiehandledningen

 

När ni väljer upplägg kan det vara bra att utgå från frågor som:

• Hur mycket tid har vi?
• Hur många är vi?
• Hur nära är gruppens deltagare geografiskt?
• Hur digitalt bevandrade är gruppen?
• Vilka tillgänglighetsbehov finns i just denna grupp?
• Finns det några särskilda områden gruppen behöver fokusera extra på?

Information om Patientföreträdarutbildningen