Uttalande: NMR:s människosyn kan aldrig accepteras i det demokratiska samtalet

Ännu ett år släpps nazistiska NMR in under Almedalsveckan. En vecka vars själva grundtanke handlar om att främja en öppen debatt i demokratins tecken. ”Funktionsrätt Sverige som med våra 41 medlemsförbund representerar ca 400 000 personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom, är mycket kritiska till att polisen beviljat NMR mötesplats i Almedalen, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Redan förra året protesterade Funktionsrätt Sverige mot NMR:s närvaro under politikerveckan. Då i en manifestation tillsammans med Föreningen JAG, som med en utställning om T4, nazisternas utrotningsprogram för personer med funktionsnedsättning, ville påminna om vad den nazistiska ideologin innebär.

NMR står för en människosyn som sorterar och exkluderar människor från samhällets gemenskap på grundval av hudfärg, sexuell läggning eller funktionsförmåga.

”Denna människosyn kan aldrig accepteras som en del i det offentliga demokratiska samtalet”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”För oss är människors olikheter en berikande självklarhet och vi omfattas alla av det okränkbara lika människovärdet.”

Funktionsrätt Sverige deltar i Almedalen för att diskutera och sprida kunskap om funktionsrättsfrågor och mänskliga rättigheter som de uttrycks i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

”Vissa menar att rättigheter för personer med funktionsnedsättningar inte angår dem. Denna föreställning bygger på okunskap. Funktionsrättsfrågor, som rätten till en inkluderande utbildning, LSS, jämlik vård och trygg försörjning är inte särintressen, utan angår oss alla. De handlar om mänskliga rättigheter och om alla människors lika värde. Det är ljusår mellan våra grundläggande värderingar och NMR:s.”

NMR:s närvaro i Almedalen skapar rädsla och oro hos företrädare för oss och våra medlemsförbund. Vi hoppas att det är sista gången vi ser nazister i Almedalen och att demokratiska organisationer i fortsättningen ska kunna känna sig både välkomna och trygga under denna viktiga vecka.

För att visa vårt stöd för att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet, funktionsförmåga eller sexuell läggning, kommer vi att delta i Mångfaldparaden i Almedalen imorgon torsdag den 5 juli, kl 14.30.

Pressmeddelande hos MyNewsDesk