Uttalande: Vi välkomnar #metoo

Funktionsrätt Sverige välkomnar #metoo-kampanjen och dess sprängkraft som inneburit att tystnaden kring mäns övergrepp mot kvinnor brutits. Vi hoppas att alla de vittnesmål som kommit fram innebär att vi får se ett slut på en kultur där män på olika arenor i samhället oemotsagda kunnat ta sig rätten att närma sig kvinnor på ett kränkande eller våldsamt sätt.

Vår ordförande Lars Ohly har också figurerat i sammanhanget. Han har polisanmälts av en kvinna, men polisanmälan har lagts ned. Lars Ohly berättar själv om händelsen i en artikel i Svenska Dagbladet .

Idag den 23 november har vi, Funktionsrätt Sveriges styrelse diskuterat frågan och hur vi ska förhålla oss till det som hänt.

Detta sätter fokus på att vår egen rörelse inte är fri från vittnesmål om övergrepp och kränkningar och att vi måste fortsätta att lyfta upp och prata om sådana händelser. Vi inom Funktionsrätt Sverige tar frågan på mycket stort allvar och vi accepterar varken nu eller i framtiden att övergrepp eller kränkningar sker i vår organisation. Vi kommer heller aldrig att acceptera att våra företrädare uppträder eller närmar sig andra människor utan respekt. Grunden för allt vårt arbete är mänskliga rättigheter och vi har nolltolerans mot diskriminering och kränkningar. Vi kommer att fortsätta att följa denna fråga i Funktionsrätt Sverige och våra medlemsförbund.

Vårt viktiga arbete för allas funktionsrätt i samhället och för visionen om ett samhälle för alla fortsätter. Vi välkomnar alla andra goda krafter som vill samverka med oss i det arbetet.

Funktionsrätt Sveriges styrelse