Under det första halvåret 2023 var Sverige ordförande för EU:s ministerråd. Funktionsrätt Sverige arbetade aktivt för ett stärkt funktionsrättsperspektiv under ordförandeskapet i nära samverkan med andra aktörer. Vi arrangerade aktiviteter och gjorde inspel i aktuella frågor på EU-nivå.

Symbol för Europeiska unionens råd med EU-flaggan

Under ordförandeskapet har vi lyft aktuella lagstiftningsfrågor och bidragit till genomförandet av ”den europeiska strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning”.

Läs mer om aktuella frågor under ordförandeskapet

Funktionsrätt Sverige samverkar med den europeiska och den svenska funktionshindersrörelsen, men även med andra berörda organisationer och företrädare för myndigheter.

 

Senaste aktivitet:

Funktionsrätt Sverige medverkar vid konferensen, som tar upp exempel på policy och praktiska lösningar för att förbättra jämlikhet. Den handlar också om metoder för att inkludera personer med funktionsnedsättning i alla  utvecklingsprocesser som rör dem.

Kl 10:50-11:15 modererar Marina Carlsson, styrelseledamot i Funktionsrätt Sverige, ett samtal om EU:s funktionsrättsstrategi för 2021-2030. Hon samtalar med Katarina Ivanković Knežević, Europeiska kommissionen.

Kl 11:15-12:00 medverkar Mia Ahlgren från Funktionsrätt Sverige i ett panelsamtal med utgångspunkt i erfarenheter och exempel från nationella strategier i olika europeiska länder.

Konferensen arrangerades av den svenska regeringen i samverkan med Europeiska kommissionen.

Program för konferensen.   

Länk till den inspelade sändningen

Ta del av tidigare aktiviteter!

 

Webbinarium den 29 maj:
– EU, demokrati och funktionsrätt

Hur fungerar processen för demokratiskt inflytande inom EU, hur är funktionsrättsrörelsen involverad och vad kan vi lära av den europeiska lagstiftningsprocessen när det gäller civilsamhällets möjligheter att påverka?

Det är några av de frågor som diskuterades vid ett webbinarium som Funktionsrätt Sverige arrangerade den 29 maj. Bland de medverkande: Matilda Ernkrans (S), vice ordförande riksdagens EU-nämnd, Veera Florica Rajala, Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Ulrika Westerlund (MP), ledamot i socialutskottet och Marina Carlsson, styrelseledamot Funktionsrätt Sverige och svensk delegationsledare för femte Europaparlamentet för personer med funktionsnedsättning.

Se webbinariet i spelaren nedan!

 

Konferens den 31 mars:
tema rättigheter, tillgänglighet och AI

Den 31 mars arrangerade vi en hybridkonferens i Stockholm tillsammans med den europeiska funktionsrättsrörelsen, EDF! Konferensen hade stöd från EU- kommissionen, Socialdepartementet och PTS.

Konferensprogram på svenska

Konferensprogram på engelska (EDF:s webbplats)

Läs mer och ta del av bilder från konferensen på EDF:s hemsida (på engelska)

Konferensen samlade cirka 150 deltagare på plats och ca 500 som deltog digitalt. Många nyckelpersoner inom funktionsrätt i Europa och ledande personer från den europeiska funktionsrättsrörelsen medverkade och lyssnade. Du har möjlighet att delta via distans!

Se konferensen i spelaren nedan!

OBS! Fler videor från konferensen publiceras när de är färdigbearbetade.

Resolution antagen vid konferensen

På lördagen den 1 april  presenterade EDF en resolution inför de förhandlingar som nu pågår inom EU gällande en AI-förordningen.

EDF:s resolution från konferensen  (Word)

Debattinlägg: Varning för AI som diskriminerar

Det börjar bli bråttom att reglera AI-baserade tjänster och hitta riktlinjer för hur vi ska dra nytta av tekniken och samtidigt skydda människor från risken att stängas ute. Det skriver Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige, och Anna Felländer, vd och grundare anch.AI. i ett debatt inlägg i Altinget den 29 mars.

Läs debattinlägget i Altinget

Förberedande webbinarium inför konferensen den 31 mars
Den 17 mars arrangerade vi ett digitalt möte inför heldagskonferensen Funktionsrätt, tillgänglighet och artificiell intelligens i EU den 31 mars.
Syftet var att ge bakgrund till frågorna som ska diskuteras på EU-konferensen och erbjuda möjlighet att ställa frågor på svenska. Här är länk till hela webbinariet på Youtube:


Fler aktiviteter tillkommer, så håll utkik löpande på den här sidan!

Regeringen har ingen särskild programpunkt om funktionsrätt i det officiella programmet. Ett seminarium i Bryssel den 27 juni om ”Funktionsrätt och strategier” finns med i en bilaga om övriga möten och arrangeras av Myndigheten för delaktighet. Vi är representerade i en panel. Seminariet kommer att direktsändas.