Här är några viktiga lagstiftningsfrågor som förhandlas under 2023
(med exempel på inspel från funktionsrättsrörelsen)

Här är aktuella frågor inom ramen för 64 åtgärder i europeiska funktionsrättsstrategin