Beslut om EU lag om artificiell intelligens för inkludering av personer med funktionsnedsättning antagen av styrelsen för EDF den 1 april 2023