Förberedelser under 2022

  • Funktionsrätt Sverige tillskrev EU-ministern i början av 2022 och fick ett positivt svar men uppmaning att kontakta olika departement i regeringskansliet,
  • Kontakter med samordningsansvariga på olika departement.
  • Kontakter med 28 myndigheter med uppdrag för genomförande av den nationella funktionshinderstrategin samt Folkbildningsrådet och Diskrimineringsombudsmannen.
  • Genomförande av webbinarium om EU och funktionsrätt med representanter från EU-kommissionen, Europaparlamentet, European Disability Forum, EDF, och Socialdepartementet den 14 november 2022.
  • Samordningsmöten med EDF och Myndigheten för Delaktighet.
  • Planering av en hybridkonferens med fokus på den europeiska strategin som genomförs den 31 mars 2023.