Välkommen till en heldagskonferens om Funktionsrätt, tillgänglighet och Artificiell Intelligens i EU.
Affisch för evenemanget, som visar hus och innehåller text. Event poster, old houses, conference title and logos of organisers.
När: 31 mars 2023
Var: Hybridkonferens, Quality Globe Hotel i Stockholm Online med internationell teckenspråkstolkning och direkttextning på engelska med automatöversättning till svenska.
Språk på konferensen: Engelska
Arrangörer: European Disability Forum och Funktionsrätt Sverige

Varför är det viktigt?

I kristider behöver vi samla krafter för att säkerställa funktionsrättsperspektivet. Mottot för Agenda 2030 att ingen ska lämnas utanför är viktigare än någonsin. EU är en av 185 parter som antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Tillgänglighet är en allmän princip för att säkerställa fullständigt och jämlik delaktighet och inkludering i samhället,. Strikt användning av Universell utformning när det gäller allt nytt, inkluderar ny teknik och Artificiell Intelligens (AI).  Gerard Quinn, FN:s speciella rapportör, en av våra talare, lyfter vikten av att snabbt samlas för reflektera om hur AI kan användas för att driva på genomförandet av Funktionsrättskonventionen.  The 4th Industrial Revolution in the Service of the World’s  Largest Minority.

Vem är inbjuden?

Alla som är intresserade av funktionsrätt, tillgänglighet och AI är välkomna att delta online.

Vad står på dagordningen?

Förmiddagen handlar om funktionsrätt i Europa. Efter inledningstalare kommer en panel med företrädare från FN, EU-kommissionen, Europaparlamentet och den europeiska funktionsrättsrörelsen prata om prioriteringar och strategier. Nästa panel handlar om tillgänglighet och EU:s tillgänglighetsdirektiv och det nya europeiska tillgänglighetscentret som ge stöd för genomförande av regelverk i medlemsländerna. Eftermiddagen ägnas helt åt funktionsrätt och artificiell intelligens, AI, i ett europeiskt perspektiv.

Program (med reservation för ändringar)

Moderator: Lotta Håkansson, styrelseledamot Funktionsrätt Sverige

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvwall
9.30 Öppning
 • Helena Dalli EU-kommissionär för Jämlikhet / Likabehandling (Equality)  (video)
 • Camilla Waltersson Grönvall, Socialtjänstminister
 • Pat Clarke, vice ordförande, European Disability Forum
 • Nicklas Mårtensson, generalsekreterare, Funktionsrätt Sverige
10.00 Funktionsrätt i EU – vägen fram¨åt

Hur är läget för funktionsrätt i Europa 2023? Vilka prioriteringar är viktiga för att stärka funktionsrättsperspektivet i Europa när vi ser framåt?

Moderator Fredrik Malmberg, Director Swedish National Human Rights Institution

 • Gerard Quinn, FN:s särskilda sändebud för rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Katarina Ivankovic-Knezevic, Direktör, generaldirektoratet för Sysselsättning, sociala frågor och Inkludering
 • Abir Al-Sahlani,  parlamentsledamot från Sverige
 • Alejandro Moledo, Policychef, European Disability Forum

11.00 Paus

11.30  Tillgänglighet i EU

Jesús Hernández Galán, Tillgänglighetsdirektör, Stiftelsen ONCE Spanien
Jesús Hernández Galán, Tillgänglighets- direktör, Stiftelsen ONCE Spanien

2023 kommer EU:s tillgänglighetscenter starta verksamhet för att ge stöd till medlemsländer att genomföra lagar och åtaganden i Funktionsrättskonventionen om tillgänglighet och Universell utformning. Hur kan EU:s strukturfonder ge stöd till arbetet och hur ska det nå ut i lokalsamhället?

Moderator: Humberto Insolera, Verkställande utskottet, European Disability Forum

 • Inmaculada Placencia Porrero, Senior Expert funktionshinder, EU-kommissionen
 • Anna Quarnström, Ordförande, Funktionsrätt Stockholms stad
 • Jesús Hernández Galán, Tillgänglighetsdirektör, Stiftelsen ONCE Spanien

12.30 Lunchpaus

14.00 Vem fattar besluten – människan eller maskinen?

Digitalisering, artificiell intelligens och automatiskt beslutsfattande är redan en del av vårt dagliga liv.  Experter pratar om risker och möjligheter med AI för funktionsrätt.

Moderator: Catherine Naughton, direktör European Disability Forum och Elias Tebibel ordförande EDF:s ungdomskommitté.

Jutta Treviranus
Jutta Treviranus, professor, Inkluderande design, OCAD University, Kanada
 • Jutta Treviranus, Professor, Inkluderande Design, OCAD University, Kanada
 • Gerard Quinn, FN:s särskilda sändebud för rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Kave Noori, utredare Artificial Intelligens, European Disability Forum

15.00 Paus

15.30 Artificial Intelligence Act – reglering för rättigheter
Hur ska mänskliga rättigheter, däribland funktionsrätt, säkerställas i EU-förordningen om AI? Vilka verktyg finns för att genomföra lagstiftningen?

Moderator: Stefan Larsson Universitetslektor, Docent i teknik och social förändring, Institutionen för Teknik och Samhälle, Lunds universitet

 • Brando Benifei, Parlamentsledamot från Italien (video)
 • Karolina Iwanska, utredare, European Center for Not-For-Profit Law ECNL
 • Maureen Piggot, Verkställande utskottet, European Disability Forum

16.30 Kort paus

16.45 Hållbar Artificiell intelligens –  ingen ska lämnas utanför

Anna Felländer, Grundare oh VD, anch.AI
Anna Felländer, Grundare och VD, anch.AI
 • Stefan Larsson, Universitetslektor, Docent i teknik och social förändring, Institutionen för Teknik och Samhälle, Lunds universitet
 • Anna Felländer, Grundare, Anch AI
 • Jutta Treviranus (Online) – Professor, Faculty of Design, OCAD University

17.15 Resolution och avslutning

European Disability Forum resolution

 • Gunta Anca, vice ordförande European Disability Forum

Avslutande tal

 • Nora Bednarski, staben för Jämlikhetskommissionären

Länk till anmälan

Anmälan för deltagande online 

Sociala medier

Vill du hjälpa till att sprida konferensen i sociala medier, använd gärna #InclusiveAI eller #DisabilityRightsEU

Kontakt

Erika Hudson, erika.hudson@funktionsratt.se 

Medfinansiering

 • Socialdepartementet
 • Post- och telestyrelsen, PTS