Kollage med bild på framsidan av Funktionsrättskonventionen, en grupp människor som arbetar kring ett bord och en flagga med FN-symbolDen 11-12 mars 2024 träffade Sveriges regering FN:s övervakningskommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ´funktionsrättskonventionen. Tio år efter att Sverige fick sina första rekommendationer från FN. Funktionsrättsrörelsen fanns på plats!

I samband med förhöret presenterade vi inom civilsamhället vår alternativrapport och förmedlade vår egen bild av hur regeringen lever upp till funktionsrättskonventionen. Vi rapporterade från förhöret i mars och kommer att följa upp med aktiviteter där vi berättar om de nya rekommendationer som FN kommer att ge till Sverige.

Förhöret direktsändes på engelska. Det går även att se i efterhand:
UN web TV 11 mars kl 15-18 och UN web TV 12 mars kl 10-13.

Vill du följa arbetet med rapporteringen till FN och rekommendationerna? Här är våra webbinarier under våren:

Hur gick FN-förhöret om Funktionsrättskonventionen i Genève?

12 mars, direkt efter att förhöret avslutats genomförde vi ett webbinarium där vi berättade om processen och fick kommentarer från några som är på plats direkt från Genève.


Den 4 april kl 14-15
Vad anser FN att Sverige behöver göra 2024 och framåt för att leva upp till konventionen?

Efter förhöret med regeringen i mars kommer FN att publicera rekommendationer till Sverige för att genomföra funktionsrättskonventionen. Vi berättar om FN:s analys och rekommendationer. Vi får kommentarer och diskuterar hur rekommendationerna kan förverkligas.

LästipsRekommendationerna från FN publicerades i förhandsversion 26 mars på engelska.

Automatöversättning till Svenska av rekommendationerna 2024
En sammanfattning förbereds och publiceras så snart som möjligt.


Den 11 april kl 15.30-16.30
Hur ska funktionsrättkonventionen bli nationell lag?

FN har lämnat rekommendationer om att konventionen ska införlivas i nationell lagstiftning. Norge är det första landet som är på väg att följa rekommendationen. Samarbetsorganen i de nordiska länderna arrangerade detta webbinarium för att diskutera hur vi andra kan lära av Norge. Genomfördes på engelska med automatisk direktöversättning till svenska i text.

Lästips: Utredning om inkorporering i Norge (endast på norska).

Funktionsrätt som lag i Norden.docx

Funktionsrätt som lag i Norden.pdf

Program: Webbinarium om inkorporering av funktionsrättskonventionen

 

Vill du veta mer?

Rapport inför förhör med Sverige i FN:s funktionsrättskommitté i mars 2024

Läs den inskickade rapporten, engelskt original och i svensk snabböversättning.

CSO Alternative report CRPD SWE 2024.pdf

CSO Alternative report CRPD SWE 2024.docx

Alternativrapport till CRPD 2024 svenska.pdf

Alternativrapport till CRPD 2024 svenska.docx

Lättläst sammanfattning av civilsamhällets alternativrapport 2024 (Preliminär version)