Nyheter om LSS

Idag den 10 januari har den statliga LSS-utredningen (Dir 2016:40) lämnat sitt betänkande.

Funktionsrätt Sverige är mycket kritiska till förslaget och har idag gått ut med ett pressmeddelande där vi skriver att förslaget innebär så många försämringar att det borde förkastas i sin helhet.

Länk till pressmeddelande från Funktionsrätt Sverige

Länk till LSS-utredningens betänkande

 

I en arbetsgrupp med den samlade funktionsrättsrörelsen lämnade vi redan i november ett särskilt yttrande till den statliga utredningen. Även yttrandet argumenterar för att den statliga utredningen förkastas i sin helhet.

Arbetsgruppen har följt den statliga översynen och tagit fram egna ställningstaganden i olika centrala frågor i LSS-lagen. OBS! Inom kort publiceras ytterligare åtta ställningstaganden som kommer att ha matchats mot det slutliga statliga utredningsförslaget.

LSS Särskilt yttrande Funktionsrätt Sverige

Länk till arbetsgruppens ställningstaganden

 

 

 

Vill du veta mer?

Vid frågor, kontakta

Mikael Klein på mikael.klein@funktionsratt.se  eller 08-546 404 34 eller Judith Timoney på judith.timoney@funktionsratt.se eller 0723-68 58 78