Nyheter om LSS

Den 10 januari 2018 överlämnade den statliga LSS-utredningen (Dir 2016:40) sitt betänkande.

Funktionsrätt Sverige är mycket kritiska till förslaget och gick direkt ut med ett pressmeddelande där vi skriver att förslaget innebär så många försämringar att det borde förkastas i sin helhet.

Länk till pressmeddelande från Funktionsrätt Sverige

Länk till LSS-utredningens betänkande

I en arbetsgrupp med den samlade funktionsrättsrörelsen lämnade vi redan i november 2017 ett särskilt yttrande till den statliga utredningen. Även yttrandet argumenterar för att den statliga utredningen förkastas i sin helhet.

Arbetsgruppen har följt den statliga översynen och tagit fram egna ställningstaganden i olika centrala frågor i LSS-lagen. Åtta  ställningstaganden som matchats mot det slutliga statliga utredningsförslaget är publicerade.

LSS Särskilt yttrande Funktionsrätt Sverige

Länk till arbetsgruppens ställningstaganden

 

 

 

Vill du veta mer?

Vid frågor, kontakta Ola Linder, ansvarig tjänsteperson.