Ansvar och oberoende – public service i oroliga tider av 2023 års parlamentariska public servicekommitté (SOU 2024:34)

Läs remissen här

Läs missivet här

 

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till kulturdepartementet senast 13 september 2024.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 20 juni 2024.

Skicka synpunkter till: Mia Ahlgren

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen:

I betänkandet redovisar 2023 års parlamentariska public service-kommitté sina förslag till hur public serviceuppdraget ska regleras från och med 2026 och vad som ska ingå i uppdraget under tillståndsperioden 2026–2033.

Förslagen syftar till att skapa goda förutsättningar för public service-verksamheten och upprätthålla och värna dess oberoende.

 

Förslagen från kommittén omfattar bland annat:

  • en lag om public service och teknikneutrala villkor för innehållet i public service,
  • att granskningen av innehållet i public service ska kunna omfatta även innehållet i publiceringar på internet,
  • vad som ingår i public service-uppdraget när uppdraget blir teknikneutralt,
  • hur innehållsuppdraget ska utformas,
  • samverkan med och hänsyn till kvalitativa nyhetsmedier,
  • uppföljningen av public service-uppdraget,
  • hur utbudet ska sändas och tillhandahållas, och
  • nivån på medelstilldelningen till Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio.

 

I betänkandet behandlas även andra frågor om public service-uppdraget under perioden 2026–2033. Det är frågor som rör samverkan för att stärka en livskraftig produktionsmarknad i hela landet, krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, sponsring, sidoverksamheter, förhandsprövning av nya tjänster, ökat samarbete mellan public service-företagen och säkerhets- och beredskapsfrågor.

Remissvar

När svar har skickats in kommer det att publiceras här.