Svar: Att främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning – en förutsättning för mediestöd

Remiss

Sammanfattning

Riksdagen har beslutat om att tillgänglighet ska vara en förutsättning för mediestöd (prop. 2017/18:154). Myndigheten för press, radio och tv har tagit fram förslag till hur stödet ska utformas. Remissen gäller innebörd och utformning av främjandekrav på tillgänglighet.

Handläggare på Funktionsrätt Sverige

Mia Ahlgren