Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd – och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning SOU 2021:11

Missiv, Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning SOU 2021_11

Läs remissen här

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Utbildningsdepartementet senast den 30 juni 2021.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 25 maj 2021.

Skicka synpunkter till: Annica Nilsson

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:
Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven redovisar i detta slutbetänkande uppdraget att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete, föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner samt analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka särskolan.

 

Remissvar

Svar kommer att publiceras här.