Betänkande Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3)

Läs remissen 

Läs vårt remissyttrande 

Läs yttrande från DHR

Läs Riksförbundet Attentions yttrande

Sista svarsdatum

2011-09-15
(Vi avger vårt yttrande till Socialdepartement senast 2011-09-30)

Handlingsförfarande

Den remissen är viktig för handikapprörelsen, men den berör antingen ett färre antal medlemsförbund, eller så ingår den inte  i våra av förbunden prioriterade områden. Vi skriver vi remissvar, men arbetet sker i en mindre skala med medlemsförbunden.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren
Telefon: 08-546 404 52
E-post: Mia Ahlgren