Betyg från årskurs 6 i grundskolan, DS 2010:15

Läs remissen

Sista svarsdatum

2010-08-10
(Vi avger vårt yttrande till Utbildningsdepartementet senast 
2010-07-12)

Sammanfattning

En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet har haft i uppdrag att utreda och föreslå de författningsförändringar som är nödvändiga för att betyg från årskurs 6 i grundskolan samt grundsärskolan och årskurs 7 i specialskolan ska kunna införas. Förändringarna ska enligt förslaget börja tillämpas från och med höstterminen 2012.

Handlingsförfarande

Den remissen är viktig för handikapprörelsen, men den berör antingen ett färre antal medlemsförbund, eller så ingår den inte  i våra av förbunden prioriterade områden. Vi skriver vi remissvar, men arbetet sker i en mindre skala med medlemsförbunden.

Handläggare på Handikappförbunden

Annika Nyström-Karlsson
Telefon: 08-546 404 23 
E-post: Annika Nyström Karlsson
Handikappförbundens diarienumer för remissen: Dnr 10-017