Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga SOU 2021:34

Läs remissen här

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Socialdepartementet senast 3 oktober 2021.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 30 augusti 2021.

Skicka synpunkter till Annica Nilsson

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:
Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga har haft i uppdrag att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa.