Delbetänkande På jakt efter den goda affären – analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen

Läs remissen 

Läs vårt yttrande

Vi avger vårt yttrande på delbetänkandet för SOU2011:73 till Upphandlingsutredningen senast 2012-01-27

Sammanfattning

Upphandlingsutredningens huvudsakliga uppdrag är att utvärdera upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt se över systemet för insamling av upphandlingsstatistik och vilka uppgifter som ska samlas in. Obs! Delbetänkande.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren
Telefon: 08-546 40 452
E-post: mia.ahlgren@hso.se