Svar: Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället SOU2019:35

Här hittar du missiv och betänkandet

https://www.regeringen.se/remisser/2019/07/remiss-sou-201935-demokrativillkor-for-bidrag-till-civilsamhallet/

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Kulturdepartementet senast den 31 oktober.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 30 september.

Skicka synpunkter till: mia.ahlgren@funktionsratt.se

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Här hittar du en sammanfattning av remissen

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/06/sou-201935/