Departementspromemoria Uppdaterade högkostnadsskydd – öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel (Ds 2011:23)

Läs betänkandet 

Läs Handikappförbundens remissvar

Läs Astma- och allergiförbundets remissvar

Läs RSMH:s remissvar

Sista svarsdatum till Socialdepartementet

2011-08-08

Handlingsförfarande

Handikappförbunden lämnar in svar på remissen och tar in synpunkter från förbunden.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein