Departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader – även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje steget i tandvårdsreformen (Ds 2010:42)

Läs remissen

Läs vårt remissvar

Läs Parkinsonförbundets remissvar

Vi avger vårt yttrande till Socialdepartementet senast 2011-03-31

Vi kommer därför avge ett kort yttrande, som i stort stödjer promemorians förslag om konstruktionen av tandvårdsstödet, men invända mot för snäva gränser för vilka som har rätt till tandvårdsstöd. I synnerhet rätten till tandvård inom ramen för hälso- och sjukvårdsavgiften begränsas för hårt, vilket leder till stora kostnader för många som har behov av tandvård som en följd av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Handlingsförfarande (Obs ändrat 2011-03-24)

Den remissen är viktig för handikapprörelsen, men den berör antingen ett färre antal medlemsförbund, eller så ingår den inte  i våra av förbunden prioriterade områden. Vi skriver vi remissvar, men arbetet sker i en mindre skala med medlemsförbunden.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
Telefon: 08-546 404 34
Handikappförbundens diarienummer för remissen: Dnr R10-045