Departementspromemorian Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m. (Ds 2011:10)

Länkt till remissen

Sista svarsdatum

2011-06-08
(Vi avger vårt yttrande till Justitiedepartementet senast 2011-06-29)

Sammanfattning

Justitiedepartementet har remitterat en departementspromemoria om tydligare preskriptionsregler för försäkringsersättning samt ersättning enligt trafikskadelagen och patientskadelagen. Promemorian innehåller även förslag som innebär att försäkringsbolag måste undersöka om en försäkringstagare har avlidit och i så fall underrätta dödsboet eller andra förmånstagare.

Handlingsförfarande

Den remissen är viktig för handikapprörelsen, men den berör antingen ett färre antal medlemsförbund, eller så ingår den inte  i våra av förbunden prioriterade områden. Vi skriver vi remissvar, men arbetet sker i en mindre skala med medlemsförbunden.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein
Telefon:08- 546 404 34 
E-post:Mikael Klein