Diskussionsunderlag angående bedömning av statligt stöd till filmer och annan audiovisuell produktion

Läs diskussionsunderlaget, del 1 

Läs diskussionsunderlaget, del 2 

Läs Handikappförbundens remissvar

Sista svarsdatum till Handikappförbunden

2011-08-29
(Vi avger vårt yttrande till Kulturdepartement senast 2011-08-31

Handlingsförfarande

Den remissen är viktig för handikapprörelsen, men den berör antingen ett färre antal medlemsförbund, eller så ingår den inte  i våra av förbunden prioriterade områden. Vi skriver vi remissvar, men arbetet sker i en mindre skala med medlemsförbunden.

Kontakt på Handikappförbunden

Mia Ahlgren