Ds 2011:40 Vissa ändringar i radio och tv-lagen (2010:696)

Läs remissen 

Läs vårt yttrande

Sista svarsdatum

2012-02-06
(Vi avger vårt yttrande till kulturdepartementet senast  2012-02-21)

Sammanfattning

En översyn ska göras av radio- och tv-lagen (2010:696). Ett av förslagen innebär att radio- och tv-lagens bestämmelser om att tv-sändningar i viss utsträckning ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning ska gälla även för tv-sändningar i tråd, dvs. sändningar i kabel och ip-tv-sändningar.

Handlingsförfarande

Den remissen är viktig för handikapprörelsen, men den berör antingen ett färre antal medlemsförbund, eller så ingår den inte  i våra av förbunden prioriterade områden. Vi skriver vi remissvar, men arbetet sker i en mindre skala med medlemsförbunden.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren
Telefon: 08-546 40 452 
E-post: mia.ahlgren@hso.se