Funktionsrätt Sveriges remissvar – Ny lag om koordineringsinsatser DS 2018 5