DS2010:19 Bättre regler för elektronisk kommunikation

Läs remissen

Läs promemorian

Läs vårt remissvar

Sista svarsdatum

2010-10-10
(Vi avger vårt yttrande till Näringsdepartementet senast 2010-10-22)

Sammanfattning

EU har beslutat om ändringar för elektronisk kommunikation i flera direktiv som kallas Telekompaketet. Skrivelsen innehåller förslag till förändringar av den svenska lagstiftningen på området. Förändringarna i direktiven innebär bland annat tydligare fokus på tillgänglighet för konsumenter med funktionsnedsättning.

Handlingsförfarande

Den remissen är viktig för handikapprörelsen, men den berör antingen ett färre antal medlemsförbund, eller så ingår den inte  i våra av förbunden prioriterade områden. Vi skriver vi remissvar, men arbetet sker i en mindre skala med medlemsförbunden.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren 
E-post: Mia Ahlgren
Handikappförbundens diarienumer för remissen: R10-031