Svar: En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering SOU 2020:6

Läs remissen här

Läs remisslistan här

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen:

En särskild utredare har analyserat delar av de regler som gäller sjukförsäkringen.

Utredningen har bland annat analyserat hur begreppet normalt förekommande arbete har tillämpats.

Utredningen har även analyserat vilka fysiska och mentala förmågor man kan kräva för att hänvisa någon till ett normalt förekommande arbete.