Svar: En gemensam angelägenhet SOU 2020:46

Läs remissen här:

SOU 2020:46 Volym 1

SOU 2020:46 Volym 2

Remissmissivet

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:
En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet – en jämlikhetskommission
– har haft i uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. Kommissionens förslag ska sammantaget bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration.