En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet SOU2019:39

Länk till missiv https://www.regeringen.se/remisser/2019/08/remiss-sou-201939-en-moderniserad-radio–och-tv-lag/

Länk till betänkandet https://www.regeringen.se/4a3602/contentassets/705b556627d643d3983a823d008ac5dd/en-moderniserad-radio–och-tv-lag-sou-201939.pdf

 

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Kulturdepartementet senast den 22 november 2019

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 25 oktober 2019.

Skicka synpunkter till: mia.ahlgren@funktionsratt.se

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen:

I betänkandet finns förslag till lagändringar och andra åtgärder som behövs för att genomföra det reviderade EU-direktivet som rör audiovisuella medietjänster. Det omfattar bland annat krav på tillgänglighet till medier samt skydd mot diskriminering.

 

 

Remissvar

Svar kommer.