Funktionsrätt Sveriges remissvar_Utkast till lagrådsremiss Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende_