Svar: Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar

Missiv

Remiss

Sammanfattning

Parlamentariska public service-kommittén redovisar i detta slutbetänkande sitt förslag om hur public service ska regleras på ett ändamålsenligt sätt i ett nytt medielandskap. Dels inför nästa tillståndsperiod som inleds 2020 och dels på längre sikt.

Handläggare på Funktionsrätt Sverige

Mia Ahlgren