Remiss av betänkandet Ett utökat skydd mot diskriminering