EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 – Horizon 2020 (U2011/6661/F)

Läs remissen 

Sista svarsdatum

2012-01-15
(Vi avger vårt yttrande till Utbildningsdepartementet senast 2012-02-01)

Sammanfattning

EU har nyligen tagit fram örslag till ett nytt ramverk för att finansiera forskning och innovation kopplat till strategin för Europa 2020. Forskningsprogrammet kallas Horizon 2020 och omfattar 80 miljarder Euro under 2014-2020. I förslagen finns kopplingar till människor med funktionsnedsättning. Remissen från departementet kommer i ett sent skede i processen och har kort svarstid.

Handikappförbunden

Den remissen är viktig för handikapprörelsen, men den berör antingen ett färre antal medlemsförbund, eller så ingår den inte  i våra av förbunden prioriterade områden. Vi skriver vi remissvar, men arbetet sker i en mindre skala med medlemsförbunden.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren
Telefon: 08-546 404 52 
E-post: mia.ahlgren@hso.se