Svar: Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förordning om allmänna direkta val av ledamöter till Europaparlamentet

Läs remiss och missiv

Se även information på EDFs hemsida 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen

Europaparlamentet har tagit fram en resolution med förslag om att reformera förordning och akt om allmänna direkta val av ledamöter i Europaparlamentet.