Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förordning om allmänna direkta val av ledamöter till Europaparlamentet

Länk till EDFs hemsida 

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till EDF senast den 30 september 2022.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 1 september 2022.

Skicka synpunkter till Mia Ahlgren

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Remissvar

Svar kommer att publiceras här.