Svar: Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om produktansvar och direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens

Förslag till nytt produktansvarsdirektiv.pdf

Förslag till direktiv om skadeståndsansvar gällande AI.pdf

Remissmissiv

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen:

Syftet med produktansvarsdirektivet är att upprätta ett system på EU-nivå f att ersätta personer som drabbas av fysisk skada eller skada på egendom på grund av produkter med säkerhetsbrister. Sedan produktansvarsdirektivet antogs 1985 har det sätt på vilket produkter tillverkas, distribueras och fungerar i hög grad förändrats, och reglerna om produktsäkerhet och marknadskontroll har moderniserats. Den gröna och digitala omställningen har kommit i gång och medförenorma fördelar för Europas samhälle och ekonomi, antingen genom att flänga livslängden på material och produkter, t.ex. genom återtillverkning, eller genom att a produktiviteten och bekvämligheten tack vare smarta produkter och artificiell intelligens.