Funktionsratt-Sveriges-yttrande-EUs-direktiv-om-AI-skadeståndsansvar Ju2022_03499_ (003)