Svar: Förslag till föreskrifter om bidrag till allmänna samlingslokaler

Sammanfattning

Boverkets föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler kommer utgöra ett komplement till förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. Genom föreskrifterna reglerar Boverket verkställigheten av förordningen. Förordningen trädde ikraft den 1 februari 2017 och Boverkets föreskrifter är tänkta att träda ikraft under april månad 2017. Denna konsekvensutredning är framtagen i enlighet med förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen gäller endast för Boverkets före-skrifter. Sådana konsekvenser som följer av förordningen (2016:1367) tas inte upp.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren