Funktionsrätt Sveriges remissvar – God och nära vård SOU 2018 39