Svar: God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rätts­säkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40)

Läs remissen här

Läs missivet här 

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process.
Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:
Utredningen har sett över vissa frågor om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Meningen med översynen har varit att ytterligare stärka barnrättsperspektivet, rättssäkerheten och säkerheten i vården för de personer som tvångsvårdas

Utredningen föreslår bland annat att:

  • fler tvångsåtgärder ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol,
  • barn som tvångsvårdas inte ska få placeras bland vuxna om det inte är till barnets bästa,
  • alla rättspsykiatriska kliniker ska kunna ha allmän inpasseringskontroll och allmän kontroll av försändelser,
  • alla patienter som tvångsvårdas ska ha rätt till dagliga aktiviteter på vårdinrättningen och att vistas utomhus minst en timme varje dag och att
  • allmänpsykiatrins patienter ska inte få placeras inom rättspsykiatrin.

 

Läs mer:

Respekt för rättigheter, Rapport om hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2019 – artikel 7 Barn med funktionsnedsättning, artikel 14 Frihet och personlig säkerhet samt artikel 15 Rätt att inte utsättas för tortyr.