Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89)

Läs remissen

Läs remissvaren

Sista svarsdatum

2010-10-06
(Vi avger vårt yttrande till Socialdepartementet senast 2010-10-25)

Sammanfattning

Detta slutbetänkande av Arbetsförmågeutredningen innehåller förslag på hur arbetsförmåga ska förstås och bedömas i olika lägen och hur ett särskilt arbetsmarknadsprogram kan stärka individens egna resurser att hitta sin väg tillbaka till egen försörjning. Utredningen har även producerat ett delbetänkande, Arbetsförmåga? en översikt av bedömningsmetoder i Sverige och andra länder (SOU 2008:66)

Läs delbetänkandet Arbetsförmåga? en översikt av bedömningsmetoder i Sverige och andra länder (SOU 2008:66)

Hantering av den här remissen

Handlingsförfarande

Den här remissen är på en stor utredning och berör alla våra medlemsförbund. Vi skriver remissvar och har en bred process med förbunden.

Handläggare på Handikappförbunden

Annika Nyström Karlsson
Telefon: 08-546 404 23 
E-post: Annika Nyström Karlsson
Handikappförbundens diarienumer för remissen: R10-025