Grundläggande behov i vägledningen om assistansersättning

Läs ASS VL 9.3 110922 

Läs remissen 

Sista svarsdatum

2011-10-07
(Vi avger vårt yttrande till Försäkringskassan senast 2011-10-10)

Handlingsförfarande

Den remissen är viktig för handikapprörelsen, men den berör antingen ett färre antal medlemsförbund, eller så ingår den inte  i våra av förbunden prioriterade områden. Vi skriver vi remissvar, men arbetet sker i en mindre skala.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein