Funktionsrätt Sverige grundlagsskadestånd ett rättighetsskydd för enskilda 2020_44