Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11)

Läs remissen

Läs Handikappförbundens remissvar

Sista svarsdatum

2011-05-16
(Vi avger vårt yttrande till Finansdepartementet senast 2010-06-07)

Sammanfattning

Den centrala frågan för Långtidsutredningen 2011 (LU2011) har varit hur arbetsmarknadens funktionssätt kan förbättras. Syftet har varit att belysa de möjligheter som finns att skapa en arbetsmarknad som i större utsträckning än i dag karaktäriseras av en låg arbetslöshet och goda incitament för både arbetsgivare och arbetstagare.

Handlingsförfarande

Den remissen är viktig för handikapprörelsen, men den berör antingen ett färre antal medlemsförbund, eller så ingår den inte  i våra av förbunden prioriterade områden. Vi skriver vi remissvar, men arbetet sker i en mindre skala med medlemsförbunden.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein
Telefon:08- 546 404 34 
E-post:Mikael Klein