Svar: Karenstak och högriskskydden – översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag

Läs remissen här

 

Funktionsrätt Sveriges hantering
Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen
En arbetsgrupp på Socialdepartementet har sett över karensavdragets nuvarande utformning och föreslagit förändringar.

 

Arbetsgruppen föreslår bland annat:

  • en mer generös begränsningsregel i form av karenstak som ersätter nuvarande reglering av det allmänna högriskskyddet.
  • att det särskilda högriskskyddet framöver ska benämnas högriskskydd,
  • en ändrad administration och ett utökat högriskskydd,
  • ett ikraftträdande av dessa förslag tidigast den 1 januari 2025.