Svar: Förslag om grundläggande krav på tillgänglighet med anledning av beredningen av ett nytt mediestöd Ku2017/02492/MF.

Remissvar Mediestöd Ku2017 02492 MF

Remissmissiv Tillgänglighet

Underlag till beredning av nytt mediestod MTM

Underlag till beredningen av nytt mediestöd MPRT

17-02859 Kompletterande underlag om tröskelkrav på tillgänglighet.docx

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionsrättsrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på Myndighetens för press, radio och tv (MPRT) förslag till utformning av grundläggande krav på tillgänglighet inom ramen för nytt mediestöd och materialet i underlaget från MPRT och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) som ligger till grund för detta förslag.

Handläggare på Funktionsrätt Sverige

Mia Ahlgren