17-02859 Kompletterande underlag om tröskelkrav på tillgänglighet.docx